Evaluering af projekt "Børn på tværs af grænser": et treårigt, tværfagligt forløb for kommunale medarbejdere med kontakt til 0-6-årige børn fra traumeramte familier i Odensebydelen Vollsmose

Lisbeth Hansen, Marie-Louise Nør

  Research output: Book/Report/clinical guidelinesReportResearch

  6 Downloads (Pure)

  Abstract

  Projekt Børn på tværs af grænser var et treårigt uddannelses- og supervisionsforløb for medarbejdere inden for småbørnsområdet i Vollsmosebydelen i Odense. Projektet er gennemført i årene 2010-12 i et samarbejde mellem Center for Traume- og Torturoverlevere (CETT) og Odense Kommune med økonomisk støtte fra Social- og Integrationsministeriet. TMC har forestået den eksterne evaluering af projektet.

  Projektets overordnede formål har været at styrke faglige og personlige kompetencer hos medarbejdere, der i Vollsmose arbejder med 0 til 6-årige, tosprogede børn. Projektet tog afsæt i en hypotese om, at et opkvalificeret personale vil være bedre til at opspore traumatisering blandt de implicerede børn og deres familier og dermed også vil kunne iværksætte en tidlig forebyggelsesindsats over for børn, som vokser op i hjem, der er præget af oplevelser relateret til krigs- og torturtraumer.

  Evalueringen viser, at projektet alt overvejende må vurderes at have levet op til sit formål – at styrke deltagernes faglige og personlige kompetencer i forhold til at arbejde med børn fra traumatiserede familier. Ud fra de foreliggende oplysninger vurderes det derudover, at der – ikke mindst på daginstitutionsområdet – vil være gode chancer for, at projektet også efter sin afslutning vil kunne have positiv betydning for indsatsen i forhold til børn og forældre i traumatiserede familier.

  Projektets struktur – med teoretiske kursusdage fulgt op af et længerevarende supervisionsforløb – har været med til at give kursisterne mulighed for at sætte den teoretiske viden i relation til de udfordringer, som de står overfor i praksis. Dette har ifølge deltagerne ikke alene har været med til at forankre den ny viden i deres egen faglige praksis, men har også for fleres vedkommende medført en afsmittende effekt på deres arbejdsplads.

  Evalueringen havde kraftige islæt af følgeforskning, hvor der løbende blev udfærdiget notater til brug for projektledelsen.
  Original languageDanish
  PublisherTeori og Metodecentret, Professionshøjskolen UCC
  Number of pages40
  ISBN (Electronic)978-87-91031-29-8
  Publication statusPublished - Jan 2013

  Keywords

  • evaluation
  • inclusion
  • social inheritance

  Cite this