Evaluering af Projekt Digital Færdighedstræning

Kim Lee, Signe Beck Titlestad

Research output: Book/Report/PhD thesisReportResearchpeer-review

Abstract

Formålet med denne evaluering er at afdække følgende evalueringsmål i relation til kompetenceudviklingsforløbet:
1.Om deltagerne gennem aktiv deltagelse i kurset oplever at opnå
digitale færdigheder i forhold til at anvende konkrete digitale løsninger. 2. Om deltagerne gennem
aktiv deltagelse i kurset oplever at opnå digitale færdigheder, så de kan støtte, vejlede og guide
andre brugere, herunder patienter/borgere. Gennem en kvalitativ tilgang blev der anvendt
etnografisk feltarbejde til at indsamle størstedelen af empirien. Der er således gennemført 35
timers deltagerobservation fordelt over 6 kursusgange, hvor forskellige former for interviews blev
inddraget. Fem forhold viste sig at have betydning for kursisternes oplevelse af aktiv deltagelse i
kurset: 1. Kursisternes forudsætninger 2. Organisationens infrastruktur 3. Stort udbytte gennem
situeret læring 4. Sikker anvendelse i praksis 5.Usikkerhed i forhold til at støtte og vejlede andre.
Det konkluderes, at kursisterne overordnet oplever, at de har opnået færdigheder gennem kurset,
der gør dem i stand til at benytte sig af den konkrete teknologi, overføre deres nye viden til praksis
samt færdigheder til at kunne støtte og vejlede hinanden. Få kursister ytrer, at det vil være en for
stor udfordring at støtte patienter/borgere i brugen af den konkrete teknologi.
Original languageDanish
Place of PublicationHaderslev
Number of pages20
ISBN (Print)9788797111130
Publication statusPublished - 31 Jan 2020

Keywords

  • health, nutrition and quality of life

Cite this