Evaluering af projekt: Professionelle Relationer Rykker: udvikling af den professionelle relation på ungdomsuddannelserne

Research output: Book/Report/clinical guidelinesReportCommunication

2 Downloads (Pure)

Abstract

Omdrejningspunktet for Projekt ”Professionelle Relationer Rykker” er elevfastholdelse. At sikre et godt socialt miljø på ungdomsuddannelserne, at sikre inspirerende og motiverende undervisning - og støtte den (sårbare) unges egne forudsætninger for at gennemføre en uddannelse. Igennem udvikling af ”den professionelle relation” søger man disse mål opnået. I alt 12 uddannelsesinstitutioner i Region Syddanmark indgår i projektet.

Evalueringen tager sit primære afsæt i de formulerede succeskriterier for projektet. I hovedtræk er evalueringen en målopfyldelsesevaluering men suppleret af elementer fra virkningsevaluering.

Evalueringen har følgende fokusområder:
1. De unges oplevelse af et godt socialt fællesskab med trivsel
2. Lærernes udvikling og oplevelse af at være klædt på til at skabe trivsel i klassen – og til at magte ”den professionelle relation”.
3. Samarbejdet med skolernes ledelse og projektets ”tænketank” (herunder beredskabsplan til håndtering af mistrivsel).

Datamaterialet er indsamlet både med anvendelse af kvantitative og kvalitative metoder. Den kvantitative del er indsamlet primært gennem elektroniske spørgeskemaer. Den kvalitative del er primært indsamlet gennem besøg på de enkelte deltagerskoler (fokusgruppeinterviews).
Original languageDanish
Number of pages27
Publication statusPublished - Apr 2016

Cite this