Faglige handlingsforståelser i socialpædagogik og musikalsk samvær med borgere med erhvervet hjerneskade

Tove Stenderup, Hanne Mette Ridder

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Følgevirkningerne af en erhvervet hjerneskade kan være ændringer af kommunikative, fysiske og mentale funktioner. I den socialpædagogiske indsats for borgere med erhvervet hjerneskade varetager socialpædagoger opgaver med at fremme og støtte borgerens udvikling og trivsel. Handlingsforståelser i socialpædagogisk professionskundskab kan beskrives gennem situationsetiske valg i vurdering af, hvordan en indsats kan tilrettelægges, så borgeren tilbydes relationer med andre (social integration) samtidig med at borgeren kan genkende sig selv (personlig integritet). Forskning har vist, at musikterapi kan støtte genoptræning efter følgevirkninger af hjerneskade, og det er relevant at undersøge om musik kan tænkes ind i den socialpædagogiske indsats. Formålet med forskningsprojektet er via aktionsforskning at undersøge, hvilke faglige handlingsforståelser der træder frem, når social integration, personlig integritet og musikalsk samvær matcher hinanden i en socialpædagogisk indsats. Denne indsats betegner vi som pædagogisk takt. Vores fund peger på, at musikalsk samvær med borgere med erhvervet hjerneskade giver socialpædagogerne en ny indsigt i borgerens liv og kompetencer, men også kræver musikalsk indsigt og kunnen, samt at det er nødvendigt at finde en form, hvor det er muligt at opbygge en tillidsrelation mellem borger og socialpædagog.
Original languageDanish
JournalTidsskrift for Socialpædagogik
VolumeTidskrift for Socialpædagogik
Issue number23. årg., nr. 1
Pages (from-to)104-117
Number of pages13
ISSN1398-3717
Publication statusPublished - Jun 2020

Keywords

  • learning, educational science and teaching
  • social work and social conditions
  • aesthetics, design and media

Cite this