'Familien betyder alt.': Vold mod kvinder i etniske minoritetsfamilier

Sofie Danneskiold-Samsøe, Yvonne Mørck, Bo Wagner Sørensen

Research output: Book/Report/PhD thesisBookResearchpeer-review

Abstract

Omkring halvdelen af de kvinder, der søger beskyttelse og rådgivning på kvindekrisecentrene i Danmark, har etnisk minoritetsbaggrund. Denne bog er resultatet af forskningsprojektet 'Vold mod kvinder i etniske minoritetsfamilier - en kvalitativ undersøgelse med fokus på fremadrettede indsatser' udbudt af TrygFonden og Danner. Målet har været at få vinden om volden og de aktuelle støttetilbud.

Bogen bygger på et omfattende materiale: 42 kvinders voldshistorier. Dertil kommer interview med krisecentre og fagpersoner i Danmark, Berlin, Stockholm, London og Istanbul.

Bogen viser, at kvindernes bagland har afgørende betydning for, om volden er mulig, og at baglandet i visse tilfælde endda udgør et bifaldende publikum. Voldsforebyggelse er en langvarig proces. Her spiller et såvel effektivt efterværn som en bevidstgørelse om vold mod kvinder som en problematik om menneskerettigheder en væsentlig rolle.
Original languageDanish
Place of PublicationFrederiksberg
PublisherFrydenlund Academic
Number of pages458
ISBN (Print)978-87-7887-992-9
Publication statusPublished - 2011

Keywords

  • socially endangered youth
  • integration

Cite this