Fantasier om pædagogen i skolen i en reformtid: - et indblik i aktuelle vilkår for SFO-pædagogers arbejde

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

  Abstract

  I denne artikel stiller vi skarpt på, hvordan pædagoger og
  SFO-lederes oplevelser af vilkårene for deres arbejde – deres
  faglige råderum – formes og farves i lyset af forhandlinger
  omkring, hvordan skolens tid og rum bedst muligt organiseres
  og indrettes. Vi interesserer os for, hvordan læringsdagsordenen
  qua skolereformen slår igennem i skolens
  praksis som særlige idealer eller organisatoriske fantasier,
  som vi kalder dem, om pædagogen i skolen. Artiklen viser,
  hvordan samtidigt tilstedeværende organisatoriske fantasier
  om fleksibilitet og læringsproduktivitet udfordrer dele
  af den pædagogiske kernefaglighed ved at indvirke på organiseringen
  af skolens tid og rum på måder, der levner
  begrænset plads til, at pædagogerne kan arbejde relationelt
  og procesorienteret med børns trivsel og læring dér, hvor
  børnene er og med afsæt i det, der optager dem. Artiklen
  konkluderer, at det er vigtigt, at de organisatoriske forudsætninger
  for pædagogernes arbejde gennemtænkes i overensstemmelse
  med, hvad man ønsker, at den pædagogiske
  profession skal bidrage med i skolen. Det er i tilknytning
  hertil vigtigt, at der bliver skabt rum for dybere faglige drøftelser
  af, hvilket indhold og hvilke værdier og kvaliteter, det
  pædagogiske arbejde skal hvile på fremadrettet.
  Original languageDanish
  JournalUnge Paedagoger
  Volume2016
  Issue number1
  Pages (from-to)33-43
  Number of pages10
  ISSN0106-5386
  Publication statusPublished - Mar 2016

  Keywords

  • afterschool institutions

  Cite this