Femfaktorprofilen - et forskningsbaseret værktøj til professionel personvurdering

Martin Hammershøj Olesen, Jørgen C Friis

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Artiklen redegør for de indholdsmæssige, teoretiske og psykometriske overvejelser bag Femfaktorprofilen (e-stimate, 2013). Profilens spørgeramme er en dansk oversættelse og kulturel bearbejdning af 120 item-versionen af IPIP-NEO-testen (Johnson, 2011), der afspejler femfaktormodellen for personlighedstræk. Denne model er anerkendt i videnskabelige kredse, og den danner rammen om langt størstedelen af den internationale forskning, der inddrager personligheden. To grupper udfyldte profilen: hhv. en gruppe af voksne og erhvervsaktive danskere indsamlet fra profilens drift (N = 558) og dels en gruppe indsamlet til lejligheden (N = 410). Faktoranalyse af data fra den første gruppe bekræftede femfaktormodellens overordnede struktur, selvom visse facetter af extraversion og agreeableness byttede plads. Resultaterne viste en dominant/mindre social udgave af extraversion, kaldet Handlekraft; og en social udadvendt/samhørighedsorienteret udgave af agreeableness, kaldet Socialitet. Den anden gruppe dannede grundlag for at udvælge supplerende items og dermed bedre tilpasse profilen til anvendelse i Danmark. Resultaterne diskuteres i forhold til forskellige modeller for personlighedstræk.
Original languageDanish
JournalPsyke & Logos
Volume34
Issue number2
Pages (from-to)442-461, 599
Number of pages21
ISSN0107-1211
Publication statusPublished - 2013
Externally publishedYes

Cite this