Fokus på anvendelsen af de sikrede afdelinger

Lisbeth Hansen, Karen Zobbe

  Research output: Book/Report/clinical guidelinesBookResearch

  Abstract

  Landsdækkende 3-årigt forskningsprojekt om de unge, som anbringes i en af landets sikrede afdelinger (lukkede døgninstitutioner). Den kvantitative del af undersøgelsen beskriver de anbragte unges personlige og sociale baggrund ud fra registeroplysninger (kriminal-, cpr-, misbrugs- og psykiatri-registrene) og sociale sagsakter. Den kvantitative undersøgelse blev suppleret med en kvalitativ del, hvor 15 unge blev fulgt i en 2-årig periode.
  Undersøgelsen viste, at de anbragte unge generelt kom med en socialt belastet baggrund, og at de fleste havde været i kontakt med de sociale myndigheder i flere år før placeringen i en sikret afdeling.
  Både de unge og deres forældre var kraftigt overrepræsenteret i psykiatriregistret.
  Gruppen af unge med anden etnisk baggrund viste sig at bestå af to væsentligt forskellige undergrupper. Den største gruppe havde flygtningebaggrund og mange havde tegn på primær eller sekundær traumatisering. Denne gruppe havde også det største recidiv til kriminalitet efter udskrivning fra den sikrede afdeling. Unge anden- eller tredjegenerationsindvandrere efter arbejdskraftindvandringen i 1960'erne udgjorde mindre en 1/5 af de indskrevne, og gruppen viste sig, i modsætning til det generelle mediebillede, at være mindre socialt og kriminelt belastede - ikke kun i forhold til de unge med flygtningebaggrund, men også i forhold til de etnisk danske unge i afdelingerne.
  Projektet viste derudover blandt andet, at antallet af anbragte unge var væsentligt mindre end angivet i de officielle statistikker - og at de unge til gengæld opholdt sig væsentligt længere tid i sikret regi. Da institutionernes tilbud primært var baseret på korterevarende ophold, blev der i rapporten givet en række forslag til ændringer i den pædagogiske og socialfaglige praksis, med henblik på at afdelingerne i højere grad kunne honorere de krav, som de længere opholdstider gav anledning til, blandt andet i forhold til at tilbyde skolegang.
  Forskningsprojektet var finansieret af Socialministeriet.
  Original languageDanish
  PublisherTeori og Metodecentret, Professionshøjskolen UCC
  Number of pages266
  ISBN (Print)87-91031-20-6
  Publication statusPublished - 2006

  Keywords

  • identity-making
  • out-of-home placement
  • resocialization
  • exclusion
  • residential institutions

  Cite this