Forældre, pædagoger og pædagogstuderendes holdning til kvalitet i dagtilbud

Research output: Book/Report/PhD thesisReportResearchpeer-review

569 Downloads (Pure)

Abstract

Projektets formål er at afdække pædagoger, studerende og forældres holdning til struktur og proceskvalitet – dvs. dagtilbuddenes organisation og de rammer der indirekte påvirker hverdagen i institutionerne, og de pædagogiske processer, bl.a. pædagogernes samspil med børnene - for at kunne støtte kvalitetssikring og støtte det pædagogiske personale og de kommunale forvaltninger i udvikling af kvalitet i dagtilbud.
I projektet defineres kvalitetskriterier i dagtilbud ud fra teori og empirisk forskning, og dernæst undersøges hvor vigtige disse er for hver af målgrupperne.
I 2018 -19 er der på den baggrund gennemført en spørgeskemaundersøgelse i tilfældigt udvalgte kommuner/regioner og dagtilbud hvor forældre og pædagoger tilhørende en gruppe/stue med børn i henholdsvis vuggestue eller børnehave har vurderet udsagn om kvalitet og ratet dem på en skala fra 1 til 7 (mindst vigtig til mest vigtig).
På tværs af de tre respondentgrupper lægges mest vægt på barnets trivsel, personale-barn-interaktion, sprogstimulering og sociale kompetencer. Forældresamarbejdet er vigtigt for pædagogerne men knap så vigtigt for forældrene - de ønsker en god daglig kontakt, men de ønsker ikke at deltage i dialoger om udvikling af praksis, nye pædagogiske tiltag, eller hvordan deres institution arbejder med den styrkede pædagogiske læreplan.
Original languageDanish
Place of PublicationAalborg
PublisherUCN
Number of pages42
ISBN (Print)978-87-971643-8-9
Publication statusPublished - 17 Feb 2022

Keywords

  • education, professions and jobs
  • children and youth
  • research designs, theory and method

Cite this