Abstract

Denne opdatering af ”Forskningskortlægning af forsknings- og udviklingsbaseret viden inden for pædagoguddannelsens nationale modul ”Professionsviden og forskning i relation til dagtilbudspædagogik” er igangsat af Pædagoguddannelsens Ledernetværk og udarbejdet af en arbejdsgruppe, bestående af Torben Næsby (UCN), Kim Jerg (UCSYD), Mette V. Lyndgaard (UCL), Chrisstina Munck (KP), Anette Boye Koch (VIA) og Kirsten Rigboldt (Absalon). Endvidere har Tine Dalgaard (UCL) været tilknyttet arbejdsgruppen som projektleder og facilitator.
Opdateringen retter sig mod forskningskortlægningens del 2 (Næsby et al, 2014, s.10): ”Resultater fra kortlægningen: Litteratur anbefalet af UC-undervisere, nordiske og danske eksperter”.
Opdateringen er udvidet i forhold til det oprindelige kommissorium på den måde, at der tages højde for de aktuelle læringsmål for det nationale modul (2018) og opdateringen inddeles alfabetisk i en generel kategori, der omfatter referencer, der går på tværs af de tre læringsmål og ud over modulet, og tre kategorier, der følger de tre læringsmål.
Periode: Opdateringen fandt sted i august – november 2018.
Original languageDanish
Number of pages30
Publication statusPublished - 1 Nov 2018

Keywords

  • learning, educational science and teaching
  • children and youth

Cite this