Forskningsrådenes virkemidler til fremme af karriere: Evaluering af forskningsrådenes støtte til kvindelige forskere og forskere i begyndelsen af deres karriereforløb

Stine Thidemann Faber, Ebbe Krogh Graversen, Sanne Haase, Niels Mejlgaard, Peter Stendahl Mortensen, Karen Siune, Kaare Aagaard, Per Stig Lauridsen

Research output: Book/Report/clinical guidelinesReportResearch

Abstract

På Forsknings- og Innovationsstyrelsens opdrag har Dansk Center for Forskningsanalyse gennemført en evaluering af forskningsrådenes karrierefremmende virkemidler. Evalueringen omfatter blandt andet postdocstipendier, bevillinger til yngre forskningsledere og indsatser rettet mod kvindelige forskere, herunder programmet Female Researchers in Joint Action (FREJA).
Original languageDanish
Place of PublicationKøbenhavn
PublisherForsknings- og Innovationsstyrelsen
Number of pages57
ISBN (Print)978-87-923-7230-7
Publication statusPublished - 2010
Externally publishedYes

Cite this