Fra "Kædebutikker" til netværk, udlejringer og strukturelle koblinger. Internationale erfaringer med regional forsyning af videregående uddannelser

Karsten Gynther, Rasmus Leth Vergmann Jørnø, Anne Kristine Petersen, René Boyer Christiansen, Lars Lykkedegn, Henrik Køhler Simonsen

Research output: Book/Report/PhD thesisBookResearchpeer-review

13 Downloads (Pure)

Abstract

Bogen præsenterer resultatet af et flerårigt forskningsprojekt, som har kortlagt internationale erfaringer med regional forsyning af videregående uddannelse. Med afsæt i et review af international forskning samt en række case beskrivelser fra besøg i Sverige, Norge, Skotland og Tyskland præsenterer bogen en typologi over forskellige idealtyper for regional forsyning og stiller spørgsmålet, hvorfor andre lande går nye veje, mens vi i Danmark primært holder fast i modeller og forståelser, som har mange år på bagen.

Undersøgelsens resultater perspektiveres af en interessentanalyse af danske aktørers interesser og holdninger til nye former for regional forsyning og undersøgelsens resultater relateres til en dansk kontekst gennem en række nøgletal for det skæve (uddannelses)-Danmark.


Original languageDanish
PublisherProfessionshøjskolen Absalon
Number of pages132
ISBN (Print)978-87-92717-54-2, 978-87-92717-55-9
ISBN (Electronic)978-87-92717-54-2
Publication statusPublished - 2019

Cite this