Fra klient til medborger - dilemmaer i socialpædagogikken

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingContribution to book/anthologyResearchpeer-review

Abstract

Socialreformen fra 1998 har vist sig at være en stor udfordring for den socialpædagogiske praksis i forhold til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Loven fjerner nemlig grundlaget for pædagogers traditionelle magtposition. Pædagoger har hidtil tilrettelagt den institutionelle orden og har i udstrakt grad bestemt normerne for denne gruppe brugeres livsførelse. Socialreformen ophævede institutionsbegrebet og alle voksne med nedsat funktionsevne bor nu i eget hjem uanset boform. Dermed er pædagogers territoriumsmagt blevet brudt (Rothuizen 1999). Uviklingen er gået i retning mod at skabe øget muligheder for selvbestemmelse, hvilket rejser nye spørgsmål: Hvordan kan man bygge pædagogikken på brugerens selvbestemmelse, når brugeren ikke selv ved hvad, og hvordan han kan bestemme selv? Det er netop den manglende kompetence til selvbestemmelse, der er årsagen til at brugeren har behov for socialpædagogisk støtte. Artiklen sætter fokus på dilemmaet mellem omsorgssvigt og magtudøvelse og søger at overskride disse polariseringer gennem analyser af konkrete eksempler, der viser, at en situeret forståelse af de konkrete problemer kan åbne for nye handlemuligheder.
Original languageDanish
Title of host publicationPædagogisk forskning og udvikling
EditorsJørgen Gleerup, Finn Wiedemann
Place of PublicationOdense
PublisherSyddansk Universitetsforlag
Publication date2003
Publication statusPublished - 2003

Cite this