Fra oplevelse til læring: - udvikling af en model der kan bringe kliniske oplevelser ind i undervisningen

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Abstract

Denne artikel er fremkkommet som produkt af et lokalt udviklingsprojekt, afviklet på Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg. Udviklingsprojektets hovdeformål var at fremkomme med en model, der kunne bringe de studerendes oplevelser med patienten, fra klinisk undervisning på modul 1, ind i undervisningen på modul 2. Delmålet var, at studerende opøvede begyndende kompetencer ift. at deltage i udviklingsprojekter. Metodisk er der anvendt fokusgruppeinterview.
Resultatmæssigt blev der fundet en egnet model til at frembringe de studerendes oplevelser, men der mangler implementering i uddannelsen. De deltagende studerende evaluerede, at de havde fået stort udbytte af at italesætte deres opleveser, og at deltagelsen inspirerede dem til at deltage i udviklingsprojekter igen.
Original languageDanish
JournalUddannelsesnyt
Volume21
Issue number4
Pages (from-to)23-29
Number of pages7
ISSN1602-0162
Publication statusPublished - Dec 2010

Keywords

  • learning
  • students
  • education
  • nurse education

Cite this