Fremragende ledelse er noget, vi gør sammen: Relationel ledelse i kommunal administrativ forvaltning

Research output: Book/Report/clinical guidelinesBookResearchpeer-review

Abstract

Denne afhandling er en udforskning af relationel ledelse i en dansk kommunal administrativ forvaltning. Gennem et aktionsforskningsdesign har jeg, sammen med udvalgte deltagere fra forvaltningen, planlagt og gennemført et 3-årigt udviklingsprojekt, med deltagelse fra forvaltningens chefer, teamledere og (udvalgte) medarbejdere. Fokus for vores fælles udforskning i udviklingsprojektet var at skabe bevidsthed og refleksivitet blandt deltagerne, med henblik på at udvikle ledelsessprog og -færdigheder til at praktisere ledelse i tråd med forvaltningens strategiske principper. Disse strategiske principper centrerer sig om en lokal talemåde i forvaltningen, som har fungeret som en guideline for både planlægning og afvikling af udviklingsprojektet. Talemåden; ”Ledelse er noget, vi gør sammen”, bygger på en forståelse af ledelse som en social proces, der konstrueres gennem relationen mellem ledere og medarbejdere.

Afhandlingens centrerer sig om følgende forskningsinteresse:
Hvordan ser relationel ledelse ud i praksis? Og hvilken betydning har denne praksisform for aktørernes kapacitet til at skabe mening i deres omverden? Hvordan praktiseres ledelse som en social proces, der rummer både ledere og medarbejdere, men også kan foregå uden formelle ledere? Hvilken betydning har den relationelle ledelse som en social proces for udviklingen af ledelsesekspertise hos ledere og medarbejdere?

I arbejdet med at belyse afhandlingens grundlæggende forskningsspørgsmål centrerer min indsats sig om følgende arbejdsspørgsmål, som vil være guidende for både initiativer i udviklings- og forskningsprocessen og i analysen af den empiri, som genereres her:
- Hvordan taler deltagerne om relationel ledelse ift. deres hverdagspraksis?

- Hvordan positionerer deltagerne sig i forhold til organisationen og i forhold til hinanden?

- Hvordan taler deltagerne om, at relationel ledelse er en ressource i forhold til at skabe mening i deres arbejdshverdag?
Original languageDanish
PublisherAalborg Universitetsforlag
Number of pages450
ISBN (Electronic)978-87-7112-803-1
Publication statusPublished - 2018

Keywords

  • management, organizational development and innovation

Cite this