Friktionalitet og elevtekster

Research output: Contribution to conference without a publisher/journalPaperResearchpeer-review

Abstract

I denne paperpræsentation vil jeg give nogle nedslag fra arbejdet med at udvikle et begreb om friktionalitet, der er er et hybridbegreb, som skal indfange det at arbejde med vanskelige fiktive og non-fiktive tekster. Begrebet er ikke (endnu) entydigt teoretisk forankret, men henter inspiration hos dels fagpersoner der arbejder med forhindringer, vanskeligheder og uafgørligheder som potentiale og dels fagpersoner, der arbejder med fiktionalitet som en særlig måde at bruge sprog på.

Friktion: Begrebet trækkes fra fagpersoner, der – fra vidt forskellige faglige discipliner og videnskabsteoretiske positioner – arbejder med vanskeligheder, forhindringer og uafgørligheder som potentiale, og hvor pointen kan sammenfattes til, at man først lærer, når ens eksisterende viden og verdensbillede bliver problematiseret. Et eventuelt potentiale i fiktive og ikke-fiktive tekster er imidlertid sjældent en del af arbejdet med vanskeligheder, forhindringer og uafgørligheder.

Fiktionalitet: Begrebet trækkes primært fra James Phelan og Richard Walsh, hvor det dækker over arbejdet med at identificere fiktionalitetsmarkører på tværs af fiktion og non-fiktion, og hvor fiktionalisering er udtryk for en bestemt måde at bruge sproget på. Det betragtes altså som en retorisk strategi, der anvendes målrettet og intentionelt. Et eventuelt potentiale i vanskeligheder, forhindringer og uafgørligheder er imidlertid sjældent en del af arbejdet med fiktive og ikke-fiktive tekster.

Friktionalitet: Begrebet skal betragtes som en hybrid mellem friktion og fiktionalitet, hvor der tilbydes et dobbeltblik på forhindringers betydning for forståelsen af fiktionalitet og fiktionalitets betydning for potentialet i forhindringer. Det er et analytisk begreb, der stadig er under udvikling, og som jeg vil bruge paperpræsentationen til både at præsentere og kvalificere. Friktionalitet forstås umiddelbart som en analysestrategi, der skal invitere til forstyrrelser i elevernes erfaringsproces, når de arbejder med såvel fiktive som non-fiktive tekster, og som således indeholder potentialet for at søge nye veje og tænke i nye baner og dermed skabe mulighed for nye erkendelses-, tanke- og handlemønstre.

Projektet, som paperpræsentationen tager afsæt i, kan betragtes som teoretisk begrebsudvikling, hvor hensigten er, at begrebet friktionalitet skal kunne bidrage til at undersøge, nuancere og udvide den litteraturpædagogiske forsknings erkendelses- og vidensområde og derfra kunne bruges i litteraturpædagogisk praksis. I præsentationen analyseres tre forskellige elevtekster, hvor elever fra en dansk 6. klasse har arbejdet med Walter Benjamins ”Skjulesteder” fra Barndom i Berlin omkring år 1900.
Original languageDanish
Publication date2022
Publication statusPublished - 2022
EventSkriv! Les! 2022: Nordisk forskerkonferanse om lesning, skrivning og literacy - Trondheim, Norway
Duration: 10 May 202211 May 2022
Conference number: 6

Conference

ConferenceSkriv! Les! 2022
Number6
Country/TerritoryNorway
CityTrondheim
Period10/05/2211/05/22

Keywords

  • aesthetics, design and media

Cite this