God udeskoleundervisning: en caseanalyse fra lærerens perspektiv

Karen Seierøe Barfod, Reinhard Stelter

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Udeskole er en skoleform, hvor eleverne undervises regelmæssigt uden for klasseværelset. Forskning i udeskole har mestendels beskrevet elevernes positive udbytte, og barrierer mod udeskole. Men der mangler viden om, hvad der er kvalitet i udeskole og hvorledes der undervises i udeskole. Med denne artikel bidrager vi til viden om undervisningen i udeskole. Først er ti lærere interviewet om deres syn på kvalitet i udeskole, og efterfølgende er disse resultater anvendt i analysen af en udvalgt case. Resultaterne peger på, at lærerne anser elevaktiverende arbejdsformer med flere løsningsmuligheder som et betydningsfuldt didaktisk element der kommer særligt til udtryk i udeskole, og at udeskoleundervisningen i særlig grad præges af uforudsigelighed. Caseanalysen viser, at udeskolepraksis omfatter både åbne og problemløsende opgaver og mere lukkede opgaver, og kræver en særlig disciplineringsindsats fra læreren. På baggrund af delstudierne diskuterer vi, hvordan lærerne agerer som praktikere, begrunder deres praksis og realiserer, hvad de selv betegner som god udeskoleundervisning.
Original languageDanish
JournalNordisk Tidsskrift for Almän Didaktik
Volume5
Issue number1
Pages (from-to)19-35
Number of pages17
ISSN2002-2832
Publication statusPublished - 18 Dec 2019

Keywords

  • outdoor education
  • The TEACHOUT Research Project 2014-2018

    Mygind, E. & Barfod, K. S., 2022, Udeskole in theory and practice: a danish approach to learning outside the classroom. Bærenholdt, J. & Hald, M. (eds.). Frederikshavn: Dafolo, p. 65-79 15 p.

    Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingContribution to book/anthologyEducation

Cite this