Grønlandisering : Grønlands Elite 2000-2009

Pia Vedel Ankersen, Peter Munk Christiansen

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Gennem 00’erne er der sket en markant grønlandisering af de grønlandske eli- tegrupper, dvs. den politiske elite, forvaltningseliten og den offentlige selskabs- sektor. Også i henseende til uddannelse og erhvervsmæssig baggrund er især den politiske elite kommet til at ligne befolkningen mere. De grønlandske eliter er ganske åbne, idet de rekrutteres fra brede lag i den grønlandske befolkning, men Grønland står fortsat overfor en demokratisk udfordring, fordi der er stor sam- menhæng mellem de dominerende elitegrupper, den politiske elite, forvaltnings- eliten og den offentlige selskabselite.
Original languageDanish
JournalPolitica
Volume45
Issue number2
Pages (from-to)195-216, 235
Number of pages22
ISSN0105-0710
Publication statusPublished - 2013
Externally publishedYes

Cite this