Grammatikundervisning - på tværs af sprog

Mette Vedsgaard Christensen, Kristine Kabel, Lene Storgaard Brok

Research output: Contribution to conference without a publisher/journalPaperResearchpeer-review

Abstract

I det tværinstitutionelle projekt Gramma3 (2018-2019) har vi undersøgt fagspecifikke og fagovergribende praksisser i grammatikundervisningen. Vi har undersøgt, hvordan grammatikundervisning foregår og bliver forstået af lærere og elever i dansk, engelsk og tysk i udskolingen. Vi fulgte syv klasser på syv forskellige skoler gennem deres første- og fremmedsprogsundervisning, ligesom vi interviewede lærerne (n=22) og fokuselever (n=39) fra hver klasse med afsæt i nøgleeksempler fra undervisningen. I anden halvdel af projektet undersøgte og udviklede vi i samarbejde med lærerteams på to af de deltagende skoler eksempler på en mere kontekstualiseret grammatikundervisning, baseret på principper og forståelser udviklet på baggrund af eksisterende praksisser i alle tre fag. Grammatikundervisning har typisk grundlæggende forskellige formål i første- og fremmedsprogsfag, formål der er forbundet med elevernes oftest forskellige sproglige udgangspunkter i dansk, engelsk og tysk. Men netop det sammenlignende fagdidaktiske perspektiv var afgørende i projektet og gav mulighed for at få øje på, aftegne og forstå både fagspecifikke og fagovergribende praksisser. For eksempel foregik noget af den grammatikundervisning, vi observerede i dansk og tysk, som eksplicit undervisning i formelle forhold, enten gennem individuelle udfyldningsøvelser (dansk) eller fælles aktiviteter (tysk). I begge fag så vi også lærere, der valgte at undervise kontekstualiseret, integreret i skrive- eller kommunikativ undervisning. De deltagende elever oplevede ikke, at de havde grammatikundervisning i engelsk. Vi observerede dog også eksplicit undervisning i engelsk, men her som svar på udfordrede rammer. I oplægget sætter vi fokus på disse praksisser og diskuterer betydningen af det sammenlignende perspektiv i projektet.
Original languageDanish
Publication dateNov 2023
Publication statusPublished - Nov 2023

Keywords

  • learning, educational science and teaching
  • Gramma3

    Kabel, K. (Principle researcher), Brok, L. S. (Principle researcher), Christensen, M. V. (Principle researcher), Møller, H. (Co-researcher), Riis, S. M. V. (Co-researcher), Bjerre, K. (Co-researcher), Rohde, L. (Co-researcher), Hansen, I. G. (Co-researcher), Maibom, I. (Co-researcher), Dolmer, G. (Co-researcher), Fregerslev, P. (Co-researcher), Jacobsen, J. G. H. (Co-researcher), Bock, K. (Co-researcher), Bruntt, K. L. (Co-researcher) & Jørgensen, N. (Co-researcher)

    01/01/1831/12/20

    Project: Research

    File

Cite this