Gymnasieskolers visioner om uddannelsesledelse på program-, organisations- og samfundsniveau.

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Tænkning om ledelse, der går tæt på lærere og undervisning, er internationalt konceptualiseret som Educational Leadership, hvad vi på dansk kan kalde for uddannelsesledelse. Med afsæt i denne måde at tænke ledelse på og ved at skelne mellem uddannelsesledelse på programniveau, organisationsniveau og samfundsniveau, undersøger jeg i denne artikel hvilke forestillinger gymnasieskoler knytter til uddannelsesledelse i deres visionstekster. Artiklen bidrager til et spirende forskningsfelt om uddannelsesledelse i en dansk skolekontekst. Analysen viser, at ledere og lærere individuelt og kollektivt ses som afgørende i forhold til at løfte uddannelsesledelse som funktion, men også at ledere og lærere bidrager på væsentligt forskellige måder. Mens det er gymnasiernes formelle ledere, der beslutter hvilke teknologier, der er mest relevante i forhold til at sætte retning for udvikling på netop deres skole, er det lærerne, der må omskrive de ledelsesbesluttede teknologier, så de giver mening i deres undervisningspraksis. Det er desuden en pointe, at når undervisning skiftevis iagttages som et spørgsmål om at organisere og lede og som en socialpraksis, kan der meget vel opstå gnidninger.
Original languageDanish
Book seriesKognition og Pædagogik
Volume30
Issue number117
Pages (from-to)64-73
Number of pages9
ISSN0906-6225
Publication statusPublished - 1 Oct 2020

Keywords

  • school development
  • management
  • high school level education

Cite this