Har vi glemt fædre, bonusfædre og deres familier og netværk i det sociale arbejde med børn og unge? en undersøgelse af to kommuners inddragelsespraksis

Research output: Book/Report/PhD thesisReportResearch

414 Downloads (Pure)

Abstract

Børns ret til kontakt til familie og netværk og myndighedernes forpligtelser i forhold til at sikre dette i
forbindelse med sociale indsatser understreges flere steder i den danske lovgivning. Danske og nordiske
undersøgelser peger imidlertid på et ensidigt fokus på mødre og et fravær af fædre i socialt arbejde på
børneområdet (Egelund & Sundell, 2001; Petersson, 2006; Slettebø, 2009; Vagli, 2009), ligesom det ikke
altid lykkes kommunerne at inddrage ressourcepersoner fra barnets familie og netværk (Ankestyrelsen
2013).
Selvom der lovgivningsmæssigt er sket en betydelig ligestilling mellem kønnene, når det drejer sig om
fælles forældremyndighed, barselsorlov og ligelig deling af børnepengene mellem
forældremyndighedsindehaverne, så er kan den måde samfundets institutioner er indrettet på betyde at
indsatser over for børn og unge, der befinder sig i en udsat position kommer til at overse eller
ekskludere fædre, bonusfædre og deres familie og netværk.
Undersøgelsen er gennemført i 2019-2021 på baggrund af en kvantitativ registrering af inddragelsen i
samtlige 1298 sager i to kommuner. Desuden er der gennemført 76 interviews med rådgivere i to
familieafdelinger, fædre/bonusfædre, børn og farmødre, hvor vi har undersøgt omfanget af
inddragelsen samt aktørernes perspektiver og udfordringer i forbindelse med inddragelse
Derudover har vi udarbejdet en forskningsoversigt og et undervisningsmateriale til Diplomuddannelsen
i socialt arbejde. Undersøgelsen er finansieret af Socialstyrelsen
Original languageDanish
Place of PublicationEsbjerg
PublisherUC SYD
Number of pages161
ISBN (Print)9788797347614
Publication statusPublished - 2022

Cite this