Holdninger til brugen af it i teoretisk uddannelse og klinisk sygepleje hos nystartede sygeplejestuderende

Research output: Book/Report/PhD thesisPhD thesisResearchpeer-review

Abstract

Afhandlingen fokuserer på nystartede sygeplejestuderende og deres holdninger til it i teoretisk og
klinisk uddannelse. Den tager udspring i forfatterens undren over, at mange studerende udtrykte
undren over og modstand mod, at skulle have faget Sygepleje- og Sundhedsinformatik i deres uddannelse. "Hvorfor skal vi lære om computere, vi er kommet for at lære omsorg" lød indvendingen.
Afhandlingen undersøger, hvorledes 1. års sygeplejestuderende italesætter deres holdninger og
forestillinger om anvendelsen af it i såvel teoretisk uddannelse som i klinisk sygepleje. Afhandlingen er overvejende deskriptiv og til dels forklarende. Den er inspireret af Pierre Bourdieus og Steiner Kvales metodiske tilgange. Dataindsamlingen omfatter skrifter, spørgeskemadata, fokusgruppeinterview- og informantdata, der danner grundlag for at konstruktionen af feltet it på sygeplejeskolerne og de studerendes positioner heri.
Original languageDanish
Number of pages266
DOIs
Publication statusPublished - 15 Mar 2013

Keywords

  • research designs, theory and method

Cite this