Hoppeline og Bissebøvsen: bevægelsesfortællinger til børn 3-6 år

Lise Hostrup Sønnichsen, Julie Flansmose (Illustrator)

Research output: Other contributionOtherCommunication

Abstract

Denne bevægelsesfortælling har til formål at inspirere børns leg. Det er en pædagogisk fortælling med det formål at fremme børns glæde ved bevægelse og en legende stemning. Fortællingen består af 13 fortløbende kapitler og handler om Kaninen Hoppeline, hendes venner og deres missioner for at redde Kong Grøns rige. Fortællearkene er i A3 form og tykt i et materiale, så de kan bruges udenfor. På den ene side af fortællearket er der farverige og detaljerige illustrationer og på den anden side er der tekst. Til fortællingen hører en mariehøne-hånddukke, som bruges i formidlingen. Fortællingen formidles i et fortælleteam optimalt bestående af tre pædagoger med hver sit hovedfokus: mundtlig fortæller (fokus på fortælleark og hånddukke), kropslig fortæller (fokus på kropslig ageren, dramatisering) og tryg base (fokus på børn med lav deltagelsesgrad). Børn og pædagoger dramatiserer og detaljerer fortællingens indhold med krop og bevægelseshandling.
Hoppeline projektet er evalueret gennem en spørgeskemaundersøgelse samt en kvalitativ undersøgelse baseret på videoobservation og interviews i to børnehaver i 2017. Fortællingerne er med Nordea-fondens støtte uddelt gratis til 1500 børnehaver som selv har tilmeldt sig via hjemmesiden hoppeline.dk . med fortællingen følger række andre pædagogiske materialer, som er frit tilgængelige på hjemmesiden samt en pædagogisk vejledning.
Original languageDanish
Publication dateApr 2019
Place of PublicationUC SYD
Number of pages26
Publication statusPublished - Apr 2019

Cite this