Hvad vi kan - og ikke kan - når undervisningen i praktiske færdigheder går online

Research output: Contribution to conference without a publisher/journalPaperResearch

Abstract

Erfaringer fra sundhedsuddannelser under første COVID-19 nedlukning.

COVID-19 nedlukningen 11. marts 2020 medførte didaktiske og digitale transformationer af undervisningspraksis på sundhedsuddannelserne. Et særligt kendetegn ved sundhedsuddannelserne er undervisning i praktiske færdigheder. En undervisning, der rummer både et vidensindhold samt kropslig træning i praktiske færdigheder i professionslokaler og med brug af professionsartefakter. Samspillet mellem kropslig træning, lokaler og artefakter lader sig svært digitalisere, hvilket resulterede i såvel aflysninger som re-didaktisering.

Oplægget vil fokusere på undervisernes tvungne re-didaktisering, hvor nedlukningen og det online format blev en ’linse’ at se sin undervisningen igennem på en ny måde. Empirien udgøres af seks interviews med erfarne undervisere fra Ergoterapeut-, Bioanalytiker- og Sygeplejerskeuddannelserne, der havde haft online undervisning i praktiske færdigheder under COVID-19 nedlukningen forår 2020.

Undersøgelsen viser, at underviserne oplevede dels, at re-didaktiseringen kunne indebære forbedringer i forhold til tidligere praksis, og dels at det blev tydeligere, hvad professionslokalet, og dermed kropslig læring og professionsartefakterne, tilfører undervisningen i praktiske færdigheder.
Forbedringerne er rettet mod forberedelsen, da især vidensindholdet egner sig til digitalisering. Underviserne fremhæver videoer, der giver studerende en visuel demonstration som et supplement til og understøttelse af den teoretiske forståelse. Videoer der både blev produceret af dem selv og fundet online. Re-didaktiseringen opleves både som en forbedring i forhold til de studerendes læring og i forhold til det fremtidige potentiale med at bedret forberedelse frigiver mere tid i professionslokalet til øvelse af og feedback på de praktiske færdigheder.
Det manglende professionslokale satte samtidigt dets betydning i relief. Hvor enkeltstående praktiske færdigheder, som fx at måle puls på sig selv, kunne øves online, så manglende såvel den autentiske komplekse professionelle kontekst, som muligheden for den kontekstspecifikke feedback.
Undersøgelsen er under publicering i Tidsskriftet Læring og Medier’, hvor der er inddraget et teoretisk perspektiv med Ida T. Bjørks model for praktisk færdighedsudøvelse.

Anita Lyngsø, ph.d., lektor, VIA Sygeplejerskeuddannelsen, Program for Læring og IT
Eval Rud Møller, ph.d., lektor, VIA Bioanalytikeruddannelsen, Program for Læring og IT
Maja Melballe Jensen, ph.d., lektor, VIA Ergoterapeutuddannelsen, Program for Læring og IT
Original languageDanish
Publication date27 May 2021
Publication statusPublished - 27 May 2021
EventHvad har vi lært af COVID-19 nedlukningen: Og hvad kan vi tage med videre - Online via Zoom
Duration: 27 May 202127 May 2021

Seminar

SeminarHvad har vi lært af COVID-19 nedlukningen
LocationOnline via Zoom
Period27/05/2127/05/21

Keywords

  • learning, educational science and teaching
  • research designs, theory and method

Cite this