Hvem ved bedst? Det regionale Udviklingsråd og TMC

Rie Rasmussen, Bo Ertmann

  Research output: Book/Report/clinical guidelinesBookCommunication

  Abstract

  Når en kommune skal anbringe et barn uden for hjemmet, og denne anbringelse bliver dyrere end grundtaksten, skal kommunen ansøge amtet om medfinansiering. Amtet beslutter herefter, om betalingen kan godkendes.

  Noget af det nye, der blev indført med grundtakstmodellen, er, at amtet har ret til at sige nej til at betale til en foranstaltning. Ifølge lovgivningen på området er det kommunerne, der skal indsende skriftligt materiale til amtet, som dokumenterer behovet for f.eks. en anbringelse. Kommunen og amtet skal dernæst forsøge at nå til enighed om en foranstaltning.

  I Frederiksborg Amt har man valgt at udarbejde en samarbejdsmodel mellem kommuner og amt, efter hvilken man har, som noget helt unikt i landet, nedsat fire faglige visitationsudvalg med deltagere fra både amt og kommuner.

  Efter to med de fire faglige visitationsudvalg, ønskede Det Regionale Udviklingsråd at undersøge, hvordan samarbejdet forløber i ét af de fire udvalg
  Original languageDanish
  Place of PublicationKbh.
  PublisherTeori og Metodecentret, Professionshøjskolen UCC
  Number of pages46
  Publication statusPublished - 2004

  Cite this