Abstract

Resumé
Metode: Tværsnitsundersøgelse af forekomst af type 2-diabetes hos beboere på plejecentre i tre sjællandske kommuner samt interviewundersøgelse af betydningen af diabetes for arbejdet med de ældre og for de ældres oplevede hverdagsliv.

Resultater: På plejecentrene havde 16 pct. type 2-diabetes. Interviewene viste, at der var en diskrepans mellem plejepersonalets oplevede og den faktiske forekomst af type 2-diabetes.

Monitorering og behandling af beboernes diabetes blev varetaget i et godt samarbejde mellem plejepersonale, sygeplejersker og læger. Mad og måltider var omdrejningspunktet for de største udfordringer i hverdagslivet, blandt beboere med type 2-diabetes og for personalet, der skulle yde pleje og omsorg for disse beboere.

Konklusion: Der er behov for viden og kompetenceudvikling i relation til arbejdet med diabetesvenlig mad til målgruppen af ældre med type 2-diabetes bosat på plejecenter.

Betydning for sygeplejen: Sygeplejersker har en væsentlig rolle i forhold til at sikre viden om tilstedeværelse og behandling af type 2-diabetes hos beboere på plejecentre samt til at fremhæve, at denne målgruppe kan have brug for målrettede ernæringsindsatser med henblik på at bevare bedst mulig funktion og livskvalitet.
Original languageDanish
JournalSygeplejersken
ISSN0049-3856
Publication statusPublished - 3 May 2023

Keywords

  • health, nutrition and quality of life

Cite this