Abstract

Sigtet med undersøgelsen er at afdække, hvorfor flere mandlige end kvindelige studenter fravælger at tage en videregående uddannelse, hvad de laver i stedet for, og hvilken betydning gymnasieretning, karaktergennemsnit, familiebaggrund, etnicitet og geografi har i den forbindelse. Undersøgelsen har særligt fokus på de mandlige studenters forløb efter gymnasiet, men giver også indblik i de kvindelige studenters forløb.
Selve undersøgelsen består af to delundersøgelser. Dels en registerundersøgelse baseret på data fra Danmarks Statistik. Registerundersøgelsen følger de unge, der blev studenter i 2006 og tre år frem.
Den anden del af undersøgelsen omfatter en kvalitativ analyse af 10 fokusgruppeinterviews med i alt 40 studenter - 25 mandlige og 15 kvindelige.
Original languageDanish
PublisherCenter for Ungdomsforskning
Publication statusPublished - 5 Sept 2011

Keywords

  • education, professions and jobs
  • gender/gender differences
  • youth
  • education

Cite this