Hvordan kan matematiklæreres refleksionssamtaler karakteriseres?

Charlotte Krog Skott, Eva Rønn, Heidi Kristiansen

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

At reflektere over undervisning er centralt i nye former for lærersamarbejder som fx lektionsstudier, hvor lærere udforsker egen og andres praksis. Vores formål er at karakterisere sådanne fagdidaktiske refleksionssamtaler når danske matematiklærere reflekterer over deres observationer af praksis. Analytisk er vi inspirerede af en japansk diskursmodel som vi videreudvikler til en refleksionsmodel, der gør det muligt for os at indfange bredden og variationerne i samtalerne set som helheder. To refleksionsformer viser sig at dominere: beskrivende og problemløsende refleksioner. Vi foreslår lærere og andre at bruge refleksionsmodellen som redskab til at diskutere og udvikle kvalitet i refleksionssamtaler om matematikundervisning og -læring.
Original languageDanish
Article number3
JournalMONA : Matemati- og Naturfagsdidaktik - tidsskrift for underviser, forskere og formidlere
Issue number3
Pages (from-to)61-79
Number of pages18
ISSN1604-8628
Publication statusPublished - 2018

Keywords

  • learning, educational science and teaching

Cite this