Hvordan kan VIA Erhverv bidrage til at styrke de studerendes employability ? Oplæg til at styrke arbejde med employability

Research output: Contribution to conference without a publisher/journalPaperCommunication

5 Downloads (Pure)

Abstract

Kravene til at uddanne kompetente studerende vokser og udvikler sig nærmest eksplosivt som følge af en række faktorer som f.eks. konjunktursvingninger, teknologiudvikling, konkurrence uddannelsesinstitutioner imellem, politiske prioriteringer, trend & tendenser og meget andet. Det kan være vanskeligt at se/finde den røde tråd, i hvert fald på den lange bane – og derved ikke mindst fastholde konsensus i uddannelsernes DNA, niveau, indhold og form etc. For der kræves nu langt mere af både uddannelsesinstitutionerne og de studerende. Det er langt fra nødvendigvis nok at tilegne sig en nærmere defineret faglighed ved at gennemføre en uddannelse. I dag skal uddannelsesinstitutionerne også tilbyde kompetencer, der rækker udover ”den rene” faglighed. Og de studerende skal (bør) tilegne sig disse kompetencer for at stå bedre rustet til at ”performe” i deres jobfunktion specifikt og på arbejds-/karrieremarkedet mere generelt. Konsekvensen heraf er, at der i stadig stigende grad inkluderes supplerende, og parallelle, kvalifikationer i uddannelserne – såkaldte employability-skabende aktiviteter. Samtidig øges kravene til de dimitterede (og andre jobtagere) bidrag til værdiskabelsen fra arbejdsgiverside – gerne så hurtigt som muligt! Det handler altså ikke kun om faglighed – op personlighed. Men også om sociale kompetencer, emotionel intelligens og ikke mindst ”integrérbarhed” med et hurtigt og progressivt stigende bidrag til værdiskabelsen i organisationen som mål. Og samtidig at kunne begå sig på et arbejdsmarked under hastig forandring, hvor ”ordnede” ansættelsesforhold, lønmodtagerkulturen og arbejdsgiver/arbejdstager-relationen er under afvikling. (Skare Nielsen A., 2012). Alt sammen øger relevansen af, tidligt, kontinuerligt og varigt at arbejde med employability.
Original languageDanish
Publication date2016
Number of pages13
Publication statusPublished - 2016
EventFoU i Entreprenørskabsundervisning – Resultater som rækker ind i fremtiden - Campus N. Aarhus, Aarhus, Denmark
Duration: 29 Jan 201629 Jan 2016

Seminar

SeminarFoU i Entreprenørskabsundervisning – Resultater som rækker ind i fremtiden
LocationCampus N. Aarhus
Country/TerritoryDenmark
CityAarhus
Period29/01/1629/01/16

Cite this