Hvordan kan viden om effekt af ergoterapi i hjemmet kombineres med Ældre menneskers prioriteringer og strategier i rehabilitering, når interventioner planlægges?

Research output: Contribution to conference without a publisher/journalAbstractResearchpeer-review

Abstract

Baggrund og formål
Danske kommuner tilbyder forskellige former for rehabiliterende tiltag med henblik på at forbedre ældre borgeres aktivitet og deltagelse. Der er mere eller mindre stramme retningslinjer for, hvad der kan arbejdes med og hvor længe. Klientcentreret og aktivitetsbaseret ergoterapi til ældre, hvor der er fokus på ældres egne ønsker til aktivitet og deltagelse, og hvor engagement i betydningsfulde aktiviteter er en hovedbestanddel i interventionen, er i centrum i mit ph.d. arbejde. Formålet er at blive klogere på 1) om ergoterapi i hjemmet kan forbedre ældres udførelse af betydningsfulde aktiviteter, og 2) hvordan ældre oplever deres aktivitet og deltagelse i hverdagen efter endt ergoterapi.
Materialer og metoder
Resultater fra to studier vil indgå i oplægget: 1) Et RCT-studie blandt 119 ældre, der søgte eller allerede modtog hjemmehjælp, hvor vi afprøvede effekten af klientcentreret ergoterapi tilrettelagt ud fra deltagernes egne prioriterede aktivitets- og deltagelsesproblemer i hverdagen, og 2) et kvalitativt studie blandt 11 ældre efter endt ergoterapi i hjemmet, fokuserende på hverdagen set i lyset af det ergoterapeutiske forløb, samt på tanker om og handlinger i forhold til fremtidig aktivitet og deltagelse.
Resultater
Hovedresultatet fra RCT-studiet samt procesresultater vedrørende de ældres valg af fokus for den ergoterapeutiske intervention i hjemmet vil blive præsenteret, samt hovedtræk fra det kvalitative studie: deltagernes italesættelse af selvstændighed samt deres tanker, strategier og handlinger i forbindelse med at opretholde denne, men også hvordan de håndtere manglende effekt af ergoterapi og igangværende eller frygtet tilbagegang.
Konklusion
Oplægget vil indgå i symposiet ”Rehabilitering: Erfaringer hidtil og ny viden” og bidrage til en forståelse af ældres prioriteringer og strategier i deres stræben efter forbedring og vedligeholdelse af selvstændighed men også strategier til at håndtere tilbagegang.
Original languageDanish
Publication date2017
Publication statusPublished - 2017
EventNational konference om Aldring og Samfund (2017): Dansk Gerontologisk Selskab: At skabe gode dage - Comwell, Middelfart, Denmark
Duration: 9 Nov 201710 Nov 2017
http://www.gerodan.dk/nb/wp-content/uploads/2017/11/DGSProgNetv7.pdf

Conference

ConferenceNational konference om Aldring og Samfund (2017): Dansk Gerontologisk Selskab
LocationComwell
Country/TerritoryDenmark
CityMiddelfart
Period09/11/1710/11/17
Internet address

Keywords

  • occupational therapy

Cite this