Hvordan møder praksis de nye lærere? 6 delrapporter: Lærertotal, Lærer med og uden mentor, Lærer med uddannet hhv. ikkeuddannet mentor, Lærer med start i folkeskole hhv. friskole, Ledertotal, Leder i folkeskole hhv. fri skole

Research output: Book/Report/PhD thesisReportResearch

44 Downloads (Pure)

Abstract

Et landsdækkende survey retter sig mod at afdække, hvordan de nyuddannede lærere oplevede det første år som lærer, hvilken vejledning og støtte de har modtaget både uformelt og formelt, og hvordan de vurderer dette. Vi har modtaget 1142 besvarelser, heraf 995 fra ansatte i Folkeskolen og 147 ansat i Frie Skoler, repræsenterende alle skolestørrelser og geografiske områder, samt fra 253 ledere, heraf 102 i Frie skoler og 151 i Folkeskolen.
Delrapporterne er dels mere summariske opgørelser dels sammenlignende. Alle delrapporter har kortere kommenterende tekst med præcisering af statistisk signifikans:
Titler: Lærertotal, Lærer med og uden mentor, Lærer med uddannet hhv. ikkeuddannet mentor, Lærer med start i folkeskole hhv. friskole, Ledertotal, Leder i folkeskole hhv. fri skole
Original languageDanish
Number of pages157
Publication statusPublished - Aug 2017

Keywords

  • education, professions and jobs
  • learning, educational science and teaching

Cite this