Hvordan påvirker naturfagslæreres undervisningstilgang elevers udvikling af undersøgelseskompetencer frem mod den fælles naturfagsprøve?

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Med afsæt i et kvalitativt forskningsprojekt diskuterer artiklen, om man med implementeringen af en undersøgelsesbaseret tilgang til læring (IBSE), kan udvikle naturfagslæreres didaktiske tænkning, således at det bidrager til at fremme elevers kompetencer i forhold til den fælles naturfagsprøve.
Forskningsprojektets systematiske arbejde rammesætter udviklingen af didaktisk tænkning i en vekselvirkning mellem naturfagdidaktiske oplæg, praksisafprøvning og fælles refleksion. På baggrund af observationer og fokusgruppeinterviews med fire naturfagslærere i grundskolens overbygning,
konkluderes der, at naturfagslærere i høj grad fokuserer på den faglige viden i naturfagsundervisning, og ikke i samme grad på udviklingen af elevernes kompetencer i at designe, gennemføre og evaluere undersøgelser.
Original languageDanish
JournalMONA - Matematik- og Naturfagsdidaktik
Issue number1
Pages (from-to)44-58
Number of pages15
ISSN1604-8628
Publication statusPublished - 7 Mar 2019

Keywords

  • public school
  • natural science

Cite this