Hvordan ser pædagogstuderendes naturfaglige kompetenceprofil ud?

  Research output: Contribution to journalComment/debate

  Abstract

  i har med stor interesse læst Niels Ejbye-Ernsts (NE-E) artikel i MONA, 2013(3), hvor udvalgte dele af en større ph.d.-afhandling bliver udfoldet. I artiklen bliver der taget udgangspunkt i hvordan pædagoger formidler natur til børn i skovbørnehaver, og på baggrund af et imponerende undersøgelsesmateriale og omfattende litteraturstudie vurderes det hvilken betydning pædagogers formidling har for børns interesse for og viden om natur og miljøområdet. Gennem artiklen belyses pædagogers didaktiske overvejelser når naturfag formidles til børnehavebørn, og der præsenteres mulige indsatsområder på pædagoguddannelsen som ville kunne forøge de kommende pæ-dagogers naturfaglige kompetencer og dermed bidrage til at skabe interesse for og viden om naturfag via brug af korrekte fagtermer og planlagte aktivitetsforløb. Vi har valgt at kommentere NE-E’s artikel ud fra fire overordnede spørgsmål:• Uddanner UCC pædagoger som kan udvikle børnehavebørns naturfaglige interesse og viden?• Hvad skal studerende lære på uddannelsen?/Hvad skal børn lære i børnehaven?• Hvilken naturfagsdidaktik benyttes i undervisningen på uddannelsen?/Er der en naturfagsdidaktik på førskoleområdet?• Hvilken kobling er der mellem uddannelse og profession?96240_mona-4-2013_.indd 6810-11-2013 12:27:28
  Original languageDanish
  JournalMONA
  Issue number4
  ISSN1604-8628
  Publication statusPublished - 2013

  Keywords

  • learning, educational science and teaching

  Cite this