ICDP i dagtilbud: Et litteraturstudie med fokus på effekten af arbejdet med ICDP-programmet i pædagogisk praksis i dagtilbud

Research output: Book/Report/PhD thesisReportResearch

378 Downloads (Pure)

Abstract

Dette projekts primære formål er at kvalitetssikre UCN’s arbejde med ICDP (International Child De-velopment Programme). Indeværende rapport fokuseres som et litteraturstudie af eksisterende forskning omhandlende indsats-/virkningsmålinger af ICDP på dagtilbudsområdet (0-6 år).
Projektets formål er desuden at etablere en baseline for det videre arbejde med at forskningsvali-dere ICDP-programmet. Det bygger på UCN’s interesse i at kvalitetssikre og evidensbasere ICDP ar-bejdet. Dette arbejde konstitueres af flere elementer.
Centralt står UCN’s efter-videreuddannelse i ICDP-programmets tre dialoger og otte samspilstemaer, samt programmets sensitiveringsdel, der danner fundamentet for programmets pædagogiske til-gang. Denne kompetenceudvikling evalueres løbende, internt i organisationen (og eksternt i 2009 ved Niras-Konsulenterne). Uddannelsens intention er at praktikeren transformerer praksis i retning af den anerkendende, relations- og ressourceorienterede tilgang, der er en forudsætning for, at in-terventioner gennem programmets samspilstemaer kan forankres og lykkes til gavn for børnenes trivsel, læring og udvikling.
Som det kan konstateres i dette litteraturstudie, findes der ikke nogen forskning i ICDP inden for dagtilbudsområdet, der har vurderet effekter af intervention med programmet for børnene eller validerer ICDP’s samspilstemaer som observationsværktøj. Der er et beskedent antal studier af ICDP som forældreprogram eller som terapeutisk indsats for forældre, børn og unge i krise, men ingen, der omhandler ICDP i dagtilbud. Studierne viser, at der er sammenhænge mellem træning i udøvelse af gode samspil/ relationskompetence hos primære omsorgsgivere (forældre) og børnenes trivsel og udvikling.
Original languageDanish
Number of pages34
Publication statusPublished - 22 May 2020

Keywords

  • children and youth
  • learning, educational science and teaching
  • research designs, theory and method

Cite this