Implementering af tablets som supplerende og alternativ kommunikation: - en aktionsimplementeringsstrategi

Research output: Book/Report/PhD thesisReportResearch

84 Downloads (Pure)

Abstract

Denne artikelsamling har et dobbelt formål. Dels redegør den for aktionsforskningsprojektet Implementering af Tablets som Supplerende og Alternativ Kommunikation (IT-SAK), og dels beskriver den aktionsimplementeringsstrategien meget konkret, så denne kan anvendes som redskab i andre pædagogiske kontekster, hvor man ønsker digitale løsninger implementeret.
Artikelsamlingen indeholder 5 artikler, hvor den første er denne indledende artikel, der beskriver bevæggrunden for at arbejde med aktionsforskningsprojektet og implementeringsstrategien. Den anden artikel omhandler selve aktionsimplementeringsmodellen og anvendelsen af denne. Den tredje artikel beskriver den modstand, der kan opstå i implementeringsprocesser hvor digitale medier er omdrejningspunktet. Den fjerde handler om, hvordan implementering af teknologien bidrager til at opfylde handicapkonventionen og den femte og sidste artikel omhandler de konkrete resultater af forskningen og implementeringen af tablets som supplerende og alternativ kommunikation.
Original languageDanish
Number of pages44
Publication statusPublished - 2 Nov 2017

Keywords

  • educational science

Cite this