Implementering af telehealth i praksis: en relationel udfordring

Sally Ellen Wulff Jørgensen, Kim Lee

Research output: Contribution to conference without a publisher/journalAbstractCommunication

Abstract

Baggrund: I sundhedsarbejdet har det længe været ønsket at implementere telehealth i forskellige behandlinger og interventioner. Covid-19 epidemien har derfor skubbet til en proces som allerede var i gang. Det ses f.eks. ved brug af videokonsultationer, anvendelse af sundhedsapps og virtuel genoptræning som har været stærkt stigende i de seneste år. Tidligere studier viser at implementeringen af telehealth kan øge oplevelse af empowerment og compliance i behandlingen.
Formål: Hvordan implementeres telehealth succesfuldt i praksis, så borgere og ergoterapeuter og andre sundhedsprofessionelle føler sig trygge i relationsskabelsen når det anvendes. Når medhørende går fra oplægget, vil de have ideer til hvordan de kan bidrage til succesfuld implementering af telehealth i deres egen praksis.
Anvendte metoder: Oplægget bygger på flere studier. Det ene studie bygger på etnografisk feltarbejde og fokusgruppe interviews med 12 sundhedsprofessionelle, samt interviews med 12 patienter/borgere som anvender telehealth.
Det andet studie bygger på resultater indsamlet i sammenhæng med kursus om teknologiforståelse i praksis og hvordan det implementeres, i den forbindelse blev der fortaget 40 interviews af sundhedspersonale.
Konklusion: Vores studier viser bl.a. at borgere oplever sig involveret i deres behandling når telehealth indgår og at samarbejdet som værende mindre konfliktfyldt. Yderlige argumenter vi for at succesfuld implementering i praksis afhænger af organisatorisk forankring, herunder support og tilbud om efteruddannelse og kursus i anvendelsen. Endvidere skal der fremgå en klar målsætning for formålet med implementeringen af teknologien.
Original languageDanish
Publication dateFeb 2022
Number of pages1
Publication statusPublished - Feb 2022
EventErgo22 - Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter, Nyborg, Denmark
Duration: 1 Jun 20222 Jun 2022
https://ergo22.dk/

Conference

ConferenceErgo22
LocationNyborg Strand Hotel og Konferencecenter
Country/TerritoryDenmark
CityNyborg
Period01/06/2202/06/22
Internet address

Keywords

  • disease, health science and nursing

Cite this