Individet, pædagogikken og den forandrede modernitet

Brian Han Knudsen

Research output: Other contributionOtherCommunication

2 Downloads (Pure)

Abstract

Artiklen indkredser som afsæt brudflader mellem en moderne og en postmoderne sociologi og socialisationsproblematik. På denne bagrund diskuteres og problematiseres kategorien frihed som ledetråd for moderne menneskers selv- og tilværelsesforståelse, hvorefter diskussionen drejes ind i en professionsuddannelsessammenhæng, først gennem en diskussion af forholdet mellem professionsdannelse og almendannelse og dernæst som en diskussion af generationsspecifikke forskelle mellem moderne lærere og postmoderne studerendes. Afslutningvis videreføres denne diskussion i et dobbeltdidaktisk perspektiv under inddragelse af en hypotese om en 'tilregnelighedens didaktik'.
Original languageDanish
Publication date2003
Number of pages23
Publication statusPublished - 2003

Keywords

  • teacher education

Cite this