Informationskompetence, en opgave for bibliotek og uddannelse i fællesskab

Mette Bønløkke, Else Kobow, Anne-Kirstine Østergaard Kristensen

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

26 Downloads (Pure)

Abstract

Erfaringer og undersøgelser om samarbejde mellem uddannelser og forskningsbiblioteker viser, at ikke alle har en curriculumintegreret indsats og et formaliseret samarbejde om undervisning og vejledning til støtte for udvikling af de studerendes informationskompetence. Et aktionsforskningsprojekt undersøgte, hvad der havde betydning i etablering af et formelt samarbejde mellem bibliotek og uddannelse. I projektet deltog tre bibliotekarer, seks undervisere og en biblioteksleder samt to uddannelsesledere og to projektledere fra VIA University College. Fokusgruppeinterviews, projektprotokoller, referater fra refleksions- og støttemøder samt mailkorre-spondance udgjorde data, som blev kvalitativt analyseret. Resultaterne viste, at følgende områder er betydningsfulde: ledelsesstøtte, en anerkendende tilgang, oplevelse af nødvendighed og ejerskab til processen, fælles fokus og mål tilpasset den enkelte uddannelses behov, rammer og ressourcer, faglig støtte og erfaringsudveksling i processen.
Original languageDanish
JournalDansk Universitetspaedagogisk Tidsskrift
Volume10
Issue number19
Pages (from-to)72-84
Number of pages13
ISSN1901-5089
Publication statusPublished - 2015

Keywords

  • information competency
  • cooperation

Cite this