Ingeniørers behov for sprog: udfordringer til fremmedsprogskompetencer i danske globale virksomheder.

Birgitte von Fyren Balsløv, Marianne Laila Lippert

Research output: Book/Report/PhD thesisReportResearch

32 Downloads (Pure)

Abstract

Projektets overordnede formål er at kvalificere og præcisere ingeniørers sprogkompetencer som input til erhvervslivets og uddannelsesinstitutionernes arbejde med området. Gennem fokusgruppeinterviews med udvalgte virksomheder er det projektets konkrete målsætninger at afdække de fremmedsproglige og kulturrelaterede udfordringer og behov, som ingeniører i virksomhederne står overfor, samt sekundært at afdække, om undervisningen i sprog og kultur på primært GBE uddannelsen på TMH giver vores dimittender de fornødne fremmedsprogskompetencer.
Original languageDanish
Publication statusPublished - 2016

Keywords

  • Media, communication and languages

Cite this