Abstract

Projektet 'Innovation af e-læring' har som sit primære formål at innovere læreruddannelsen som e-læring ved Center for Skole & Læring, Professionshøjskolen Absalon. I denne delrapport præsenteres resultaterne fra projektets to indledende to faser, hvoraf den første fase bestod i en kortlægning af international forskning i e-læring, af erfaringer med e-læring på andre professionshøjskoler i DK og af interne forståelser og udfoldelser af e-læring i Center for Skole & Læring. I projektets anden fase blev der udviklet en række nye didaktiske og organisatoriske design for e-læring, som forsøger at løse de i rapporten identificerede udfordringer. De udviklede design er blevet drøftet med relevante fokusgrupper på en række designworkshops, og projektet vil fremadrettet igangsætte eksperimenter med disse design. Projektets to indledende faser opsummeres i rapportens konklusion, og der præsenteres en række anbefalinger til det videre arbejde med innovation af læreruddannelsen som e-læring ved Center for Skole & Læring.
Original languageDanish
PublisherProfessionshøjskolen Absalon
Number of pages272
Publication statusPublished - 20 Dec 2017

Cite this