Inquiry-based science education : - har naturfagsundervisningen i Danmark brug for det?

Lars Domino Østergaard, Martin Krabbe Sillasen, Jens Hagelskjær, Henrik Bavnhøj

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Inquiry-based science education (IBSE) er en internationalt afprøvet naturfagsdidaktisk metode der har til formål at øge elevernes interesse for og udbytte af naturfag. I artiklen redegøres der for metoden, der kan betegnes som en elevstyret problem- og undersøgelsesbaseret naturfagsundervisningsmetode, og resultater fra relevante internationale IBSE-inspirerede projekter sammenholdes med dansk undervisningspraksis. Specielt fremhæves elevernes aktive hypotesedannelse, italesættelse af egne idéer samt en større grad af selvstændighed i elevernes praktiske arbejde som noget nyt i den beskrevne metode, samtidig med at faserne i elevarbejdet er mere klart defineret og adskilt i metoden. Sluttelig beskrives erfaringer fra et igangværende udviklingsarbejde hvor der arbejdes efter IBSE-metoden.
Original languageDanish
JournalMONA
Issue number4
Pages (from-to)25-43
Number of pages18
ISSN1604-8628
Publication statusPublished - 2010

Keywords

  • natural science

Cite this