Integration af økokritisk litteraturundervisning i danskfagets didaktiske praksis

Research output: Contribution to conference without a publisher/journalAbstractResearch

Abstract

Økokritisk litteraturlæsning kan ses som en del af en bæredygtighedsdagsorden, hvor elever gennem mødet med fiktive livsverdener får mulighed for at involvere sig i spørgsmål, der omhandler klima og bæredygtighed (Agenda 2030). Denne præsentation har fokus på, hvordan økokritisk læsning og skrivning kan integreres i danskfagets didaktiske praksis. Jeg har undersøgt, hvordan økokritisk litteraturundervisning potentielt kan bidrage til udskolingselevers opmærksomhed og forståelse for natur og klima ved at give dem mulighed for selv at tage stilling til de spørgsmål, som litteraturen rejser.
I et mindre projekt har jeg undersøgt, hvordan en gruppe dansklærere på en efterskole har planlagt, gennemført og evalueret værdiskabende økokritisk litteraturundervisning for 163 elever på 9. og 10. klassetrin. Den økokritiske litteraturundervisning blev designet ud fra den dobbelte præmis, at løftede pegefingre eller ligegyldighed i forhold til håndtering af klimaudfordringerne bør undgås.
I min præsentation vil jeg komme ind på resultater af og udfordringer med min undersøgelse, herunder en særlig opmærksomhed på klimaskam og -angst, og at litteraturlæsningen ikke bør tage livsmodet fra eleverne.

Litteraturhenvisninger:
Goga, Nina., (2019): Økokritiske litteratursamtaler: en arena for økt bevisshet om økologisk samspill? I: Acta Didactica Norden (ADNO) Volum 13;(2) https://doi.org/10.5617/adno.6447
Goga, Nina., Eskebæk, M., (red.) (2021): På tværs af Norden 2, Økokritiske strømninger i nordisk børne- og ungdomslitteratur, Nordisk Ministerråds Publikationsserie. Hentet: 11.2.2024: https://www.norden.org/da/publication/paa-tvaers-af-norden
Madsen, Birgitte Greve, (2023): Økokritiske perspektiver på litteraturundervisningen - fra pædagogiske idealer til transformation og integration i danskundervisningens didaktiske praksis, I: Ramsgaard, Michael Breum m.fl. (red.): Transformationer i social innovation og entreprenørskabsdidaktik, VIA University College.
Original languageDanish
Publication date2024
Publication statusPublished - 2024
EventDen 17. Nordiske Læreruddannelseskonference 2024 - Esbjerg
Duration: 13 May 202417 May 2024

Conference

ConferenceDen 17. Nordiske Læreruddannelseskonference 2024
CityEsbjerg
Period13/05/2417/05/24

Keywords

  • Danish courses

Cite this