Interaktive tavler - interaktive elever

Charlotte F. Reusch, Elsebeth Otzen

  Research output: Contribution to conference without a publisher/journalPosterResearch

  Abstract

  Abstract, Poster-præsentation
  13.-14. juni 2012,
  Pilotprojekt: Interaktive tavler – interaktive elever
  Lektor, cand. pæd., Elsebeth Otzen og Lektor, cand. mag., Charlotte Reusch, Institut for Skole og Læring, Læreruddannelsen, Professionshøjskolen Metropol, København
  Hvordan motiverer en interaktiv tavle lærere og elever? Hvad sker der mellem elev, stof og lærer, når læreren bliver i stand til at billedliggøre og dynamisere sine oplæg på tavlen? Bliver læreroplæg prioriteret? Bliver eleverne aktive, eller ender den interaktive tavle med blot at understøtte lærerens envejskommunikation til klassen? Og hvad sker der mellem eleverne? Disse spørgsmål var igangsættende for arbejdet med pilotprojektet Interaktive tavler – interaktive elever, som blev afviklet i skoleåret 2010-2011. Projektet blev udført af en tværfaglig gruppe, bestående af lektorer i matematik, biologi og dansk i læreruddannelsen samt en it-underviser, og sigtet med projektet var at klarlægge potentialer i grundskoleundervisning i skolens fag med interaktiv tavle. Metoden var klasserumsobservation og kvalitative interviews med lærere og elever på en skole i København.
  To hypoteser: Den interaktive tavle påkalder sig opmærksomheden og kan derfor motivere elever til at gøre en ekstra indsats i skolearbejde. Den interaktive tavle vil få læreren til at vægte egne oplæg foran tavlen i undervisningen og eleverne vil blive passive modtagere.
  Udvalgte fund: Lærerne oplevede, at læreroplæg kom til at fylde mere i undervisningen. Samtidig viste lærerinterviewene, at nogle lærere forbereder sig mere, og de forbereder sig anderledes. Især fordi der ikke findes nok multimodale læremidler. Elevinterviewene viste, at der på trods af mediedebat om dårligt fungerende it, sjældent var tekniske problemer, der sænkede tempoet i undervisningen. Flere elever udtrykte, at de bedre kunne lide at læse bøger end skærmtekster, og hellere skrev i hånden end på tastatur. Det er dog muligt, at eleverne har tænkt, at de voksne interviewere forventede disse svar. Derudover viste interviewene, at elever på mellemtrinnet oplever deres massive brug af it i fritiden som adskilt fra skoleverdenen, selv om der muligvis netop her ligger et stort læringspotentiale. Den motivationskraft, digitale medier besidder, udnyttes ikke nok. Elevernes it-færdigheder inddrages ikke nok.
  Original languageDanish
  Publication date14 Jun 2012
  Publication statusPublished - 14 Jun 2012
  EventLestu 2012: 16. Nordiske Læsekonference i Island - The Institute for Research in Higher Education, University of Iceland, School of Education, Reykjavik, Iceland
  Duration: 13 Jun 201214 Jun 2012
  Conference number: 16.

  Conference

  ConferenceLestu 2012
  Number16.
  LocationThe Institute for Research in Higher Education, University of Iceland, School of Education
  CountryIceland
  CityReykjavik
  Period13/06/1214/06/12

  Cite this