Interkulturel kommunikativ kompetence & autentiske tekster: en oplagt mulighed

Kirsten Bjerre, Petra Daryai-Hansen

  Research output: Contribution to journalJournal articleCommunication

  Abstract

  På læreruddannelsen hedder det ene af de nationalt fastlagte moduler i undervisningsfaget tysk Interkulturel kommunikation. Modulets læringsmål er såvel styrkelse af den studerendes egne interkulturelle kommunikative kompetencer som forberedelse til at undervise i interkulturel kommunikation i folkeskolen – alt sammen med det formål at styrke elevernes interkulturelle kommunikative kompetencer gennem tysk. Modulbeskrivelsen lægger således op til at det kommunikative og det interkulturelle perspektiv er integreret i det at tilegne sig et fremmedsprog.
  Da vi tilrettelagde vores modul, viste det sig imidlertid at disse to dimensioner, den kommunikative og den interkulturelle, ofte ikke er integrerede; hverken i den praktiske sprogundervisning eller i den fagdidaktiske teori.
  I artiklen præsenterer vi en model for interkulturel kommunikativ kompetence som vi har udviklet for modulet. Dernæst tager vi udgangspunkt i en autentisk tekst og giver forslag til hvordan vi som lærere kan styrke elevernes interkulturelle kommunikative kompetencer gennem arbejdet med tysksprogede autentiske tekster. Afsluttende peger vi på hvordan vores model vil kunne videreudvikles.
  Original languageDanish
  JournalSproglæreren
  Issue number1
  Pages (from-to)12, 14-16
  Number of pages5
  ISSN0108-6154
  Publication statusPublished - 2017

  Keywords

  • language acquisition

  Cite this