Abstract

Naturfagslærere fra to skoler har i ramme af demonstrationsskoleprojektets praksisnære kompetenceudvikling afprøvet en række nye it-værktøjer i egen undervisning, og delt og diskuteret disse erfaringer med kolleger. Lærerne på den ene skole formulerede desuden relevante erfaringer, som skulle videreføres med kolleger i projektets bølge 2. Den præsenterede forskning har fulgt lærernes anvendelse af elementer fra konsulentinterventionen, og deres begrundelser for dette. En sociokulturelt funderet forståelse af såkaldte betydende overgange er anvendt i analysen af lærernes reflekterede forandringer i relationer og praksis.
På begge skoler er det særligt elektronisk dataindsamling til elevernes naturfaglige undersøgelser og multimedieproduktioner, der er kommet i anvendelse. Derudover er der på den ene skole arbejdet med it-værktøjer til mindmaps opbygget i elev-portfolio, og på den anden har der særligt været fokus på elevernes tværfaglige projektbaserede undersøgelser. Eleverne fremhævede det overblik elektronisk portfolio gav og værdsatte i øvrigt mulighed for at dele og samarbejde og bruge egne telefoner mm til at illustrere og formidle naturfaglige undersøgelser.
Aktiviteterne i projektet vekslede mellem konsulentstøttede workshops, lærernes afprøvning i egen undervisning og refleksion i kollegialt samarbejde. Forbedringer i elevernes læring og samarbejde var afgørende for, hvad lærerne fandt betydende. Særligt var der i nogle såkaldte medierende betydende overgange tegn på, at lærerne gradvist gennem afprøvninger og sociale forhandlinger udviklede sig hen imod at blive mere reflekterede i forhold til deres inddragelse af it-værktøjerne og egne valg og fravalg.
Disse betydende overgange indikerer et stort potentiale for it-fagdidaktiske innovationer indenfor naturfag, og at dataindsamlingsværktøjer og værktøjer til multimedieproduktion ser ud til at være relativt enkle at få i anvendelse, bl.a. fordi lærerne kan tilpasse anvendelsen til lokale indsatsområder. Det konkluderes, at en it-understøttet naturfagsdidaktisk udvikling med fordel kan initieres i lokal skolekontekst, og iscenesat så lærere samarbejder om for dem meningsfulde innovationer i relation til elevernes læring. Den deltagerstyrede praksisnære kompetenceudvikling ser ud til at rumme store potentialer, primært i relation til lærernes ejerskab, mens barriererne kan være faren for et lavt udviklingsambitionsniveau, altså at de mere krævende innovationer vælges fra.
Original languageDanish
Title of host publicationInnovativ undervisning med it
EditorsJeppe Bundsgaard, Marianne Georgsen, Stefan Graf Ting, Thomas Illum Hansen, Charlotte Krog Skott
Number of pages24
Place of PublicationAarhus
PublisherAarhus Universitetsforlag
Publication date2018
Pages179-202
Chapter9
ISBN (Print)9788771841527
Publication statusPublished - 2018
SeriesDidaktiske studier
Volume4
SeriesForskning i tre demonstrationsskoleforsøg
Volume2

Keywords

  • didactics

Cite this