Italesættelsen af den professionelle plejende omsorg for de ældre i perioden 1968-2014 - En Foucault inspireret diskursanalyse

Helene Nielsen

Research output: ThesisCandidatusResearch

Abstract

Den professionelle plejende omsorg for de ældre, som ydes i form af hjemmehjælp, har ændret sig markant fra 1968-2014. Det ses, at omsorgen igennem politiske målsætninger og idealer har forandret sig i en retning, hvor den ikke lever op til de ældres behov for omsorg.
Med det formål at undersøge hvilke tankestrukturer, der har formet omsorgen, som den kommer til udtryk i praksis, søges spørgsmålet: ”Hvordan italesættes den professionelle plejende omsorg for de ældre i en dansk, politisk kontekst i perioden 1968-2014?”, belyst.
Spørgsmålet besvares med udgangspunkt i udsagn fra tekster udgivet fra 1968-2014, som analyseres med redskaber hentet fra Michel Foucaults diskursanalytiske tænkning. I analysen identificeres otte diskurser, hvorigennem den professionelle plejende omsorg for de ældre er italesat fra 1968-2014. En økonomisk diskurs fremtræder som den dominerende og altoverskyggende magtrelation, hvilket bevirker, at en ressourceorienteret diskurs udvikler sig i takt med, at den omsorgsorienterede diskurs blegner og sygner hen. Forandringen er bekymrende, idet der i den nuværende omsorgspraksis for de ældre, i høj grad er basis for, at omsorgen svigter.
Original languageDanish
Publication statusPublished - 2015

Keywords

  • care

Cite this