Kan eller skal - hvordan aktivitet om e-læringsmateriale

Christina Biber Hartz, Laura Glavind, Kristian Nøhr Jensen

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

  Abstract

  Digitale læringsplatforme muliggør deling og genbrug af undervisningsmateriale. Men kan undervisningsmaterialet stå alene på den digitale læringsplatform, og vil undervisere overhovedet bruge materiale udviklet af andre i deres undervisning?

  Denne artikel undersøger hvordan undervisere kan skabe aktivitet omkring et e-læringsmateriale. Artiklen tager udgangspunkt i et e-læringsforløb i informationssøgning. Forløbet er udarbejdet af biblioteket, og det er placeret på 10 forskellige moduler med 1200 studerende og 100 undervisere.

  I undersøgelsen anvendes logdata fra professionshøjskolens LMS til at opgøre de studerendes aktivitetsniveau. Forskellen i aktivitet på tværs af holdene undersøges for at finde markante aktivitetsudsving, og undervisere på hold med et højt eller lavt aktivitetsniveau er blevet udvalgt til interview. Gennem interviewene kortlægges det i hvor høj grad underviserne har faciliteret e-læringsmaterialet, hvad de har gjort, og hvorfor de har gjort det.

  Artiklen peger på at undervisernes værdiladede forventningsafstemning i form af en tydelig italesættelse har betydning for om e-læringsmaterialer på digitale læringsplatforme anvendes af de studerende. Ligeledes har det betydning at underviserne transformerer e-læringsmaterialet til konteksten og bevidst iscenesætter materialet.
  Original languageDanish
  JournalLæring og Medier
  Volume10
  Issue number18
  Number of pages36
  ISSN1903-248X
  DOIs
  Publication statusPublished - 2018

  Keywords

  • learning, educational science and teaching

  Cite this