Karrierevejledning på de mellemlange videregående uddannelser

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Abstract

Artiklen tager afsæt i projektet ”Vejledningsstrategi og erhvervsvejledning på professionsuddannelser i CVU’er” – et projekt under VUE. Projektets fokus er uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning på professionsuddannelser - med særligt fokus på MVU.
Af projektet ses, at professionsuddannelserne generelt betragter karrierevejledning forholdsvist snævert med fokus på konkrete aktiviteter på uddannelsens sidste og evt. næstsidste semester. En stor del af professionsuddannelserne angiver desuden, at de ikke i øjeblikket har denne slags aktiviteter på uddannelsen. Dog finder der i uddannelserne forskellige typer aktiviteter sted, fx praktikker, som uddannelsesinstitutionerne ikke betegner som karrierevejledning, men som i nogen udstrækning kan kategoriseres som hørende ind under karrierevejledning.

I artiklen udfoldes, hvordan karrierevejledning kan betragtes bredt og gives et bud på, hvad karrierevejledning kan bidrage med i professionsbacheloruddannelsesinstitutionerne.
Original languageDanish
FagbladVUE Nyhedsbrev
Issue number4
Pages (from-to)16-21
Number of pages6
ISSN1902-6269
Publication statusPublished - Dec 2008

Cite this