Kildebrug i dansk

Loa Ingeborg Bjerre, Marianne Dietz, Bodil Nielsen

Research output: Book/Report/PhD thesisBookEducation

Abstract

I danskfaget skal eleverne bruge kilder som elementer i de brugstekster, de selv skriver, og til belysning af emne- og problemstillinger, de undersøger. Og de kan bruge ældre fiktive tekster som kilder til indsigt i en fremmed tid.

Bogen giver mange eksempler på, hvordan læreren kan undervise eleverne i at søge og vælge kilder og bruge det, de finder, i deres eget arbejde med tekster. Sigtet er, at eleverne bliver kildebrugere, der er bevidste om, hvem der fortæller dem noget og med hvilken hensigt.

Kildebrug i dansk handler om kildetyper og undervisning i brug af kilder. Der er hentet inspiration fra både historiefaget og en journalistisk vinkel på kilder. Det giver god mulighed for at styrke tekstarbejdet i danskfaget og for samarbejde med andre fag om undervisning i brug af kilder.
Original languageDanish
PublisherHans Reitzels Forlag
ISBN (Print)9788702330724
Publication statusPublished - 16 Jun 2022

Cite this