Klasseledelse og fag: At skabe klassekultur gennem fagdidaktiske valg

Research output: Book/Report/PhD thesisAnthologyResearch

Abstract

Antologien Klasseledelse og fag – at skabe klassekultur gennem fagdidaktiske valg sætter fokus på, hvordan lærerens fagdidaktiske valg er medskaber af klassekulturen i klasseværelset. Klasseledelse handler bl.a. om lærerens evne til at skabe en positiv, dialogisk og inkluderende klassekultur. Og hvert fag i grundskolen har sine særlige tilgange til udvælgelse af indhold og
organisationsformer, og disse tilgange påvirker rela -tionerne mellem eleverne og mellem lærer og elever. Antologien stiller skarpt på, hvordan klasseledelse kan forstås inden for de forskellige fag, og hvordan inklu -sion skal ses i denne sammenhæng. Et gennemgående tema i bogen er, at normer og
værdier i klassen kommer til at påvirke både elevernes holdninger til det faglige arbejde og til hinanden. Kapitlerne inspirerer til, hvordan man som lærer i forskellige fag konkret kan arbejde hen imod en fællesskabsorienteret klassekultur til glæde for alle elever i skolen. Klasseledelse og fag – at skabe klassekultur gennem fagdidaktiske valg tager udgangspunkt i konkrete ca-sebeskrivelser fra grundskolen, og synliggør derud -fra fagets udfordringer i forhold til klasseledelse. Bogen henvender sig til undervisere og studerende på
grund-, efter- og videreuddannelse og til lærere og skoleledere
Original languageDanish
Place of PublicationFrederikshavn
PublisherDafolo
Number of pages240
ISBN (Print)978877281582
Publication statusPublished - 2011
SeriesUndervisning og læring

Cite this